Fundacja Pomocy Dzieciom i Seniorom „Wioska Serca im. Jana Pawła II”

Aktualności

Piknik Fundacji

Ogień serca zapłonął, a właściwie płonie nieprzerwanie od ponad dekady. Fundacja Pomocy Dzieciom i Seniorom „Wioska Serca im. Jana Pawła II”, zgodnie z przesłaniem, które jej przyświeca, realizuje misję szerzenia dobra, miłości i troski o drugiego człowieka. Na pikniku pojawił się również gość specjalny, ks. Jan Grzesica, z którego inicjatywy powstała fundacja.
autor tekstu: Fatima Orlińska / opracowanie: Bartosz Bednarczuk © tvs.pl

Cel

Jak pomagamy?

Na świecie jest wiele dzieci, którym brak miłości i ciepła, bo los umieścił ich w domach dziecka. Fundacja Pomocy Dzieciom i Seniorom „Wioska Serca im. Jana Pawła II” chce stworzyć im małe Betlejem, dać ciepło rodzicielskiego domu.

Celem Fundacji jest budowa „żywego" pomnika wdzięczności dla Papieża Jana Pawła II, a także pomoc sierotom rzeczywistym i społecznym.

Misja

Budowa "Wioski Serca"

Misją Fundacji jest wybudowanie „Wioski Serca" dla rodzinnych domów dziecka, jako środowiska najbardziej zbliżonego do warunków domu rodzinnego oraz domu seniora. Budowa Domu Seniora "Wioska Serca", jaki wyrośnie w Katowicach, będzie pierwszym takim miejscem na Śląsku.

Co robimy?

Nasze projekty

Bezpłatna teleopieka

W projekcie realizowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, sąsiedzkie usługi opiekuńcze oraz usługi telemedyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Usługi opiekuńcze w społeczności lokalnej wsparte usługą teleopieki

Projekt dotyczy świadczenia usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, dla 124 uczestników, mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.

Bezpłatna opieka medyczna

Projekt pn.: DDOM Wioski Serca w Katowicach, którego celem jest wzrost dostępności i jakości usług zdrowotnych, zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dla mieszkańców woj. śląskiego.

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2022

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Zadanie publiczne dla Miasta Mysłowice

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi zdrowotne dla Seniorów 65+

Projekt dotyczy deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych i polega na zwiększeniu do porad i konsultacji lekarza POZ i lekarzy specjalistów, badań medycznych, rehabilitacji oraz teleopieki.

Jak nam pomóc?

Wesprzyj nas ♥

Przyjaciołom „Wioski Serca”, ofiarodawcom, wspierającym nasze dzieło modlitwą serdecznie dziękujemy. Ofiary na budowę „Wioski Serca” składać można na konto:

ING BANK ŚLĄSKI PLN - 91 1050 1214 1000 0023 0413 5888

Wioska Serca - żywy pomnik Jana Pawła II. Zapraszamy do współpracy.
I TY MASZ SERCA, na które czekają inni...
KRS: 0000254936
REGON: 240345664
NIP: 222 080 99 34
Nr rachunku ING BANK SLASKI EUR:
25 1050 1214 1000 0023 5996 0867

Miejsce budowy "Wioski Serca"